Zákon o používání dětských autosedaček

 

Ochranné prvky pasivní bezpečnosti, jako jsou pásy nebo airbagy, nejsou přizpůsobeny výšce dětí. Proto musí děti do výšky 150 cm cestovat v dětských autosedačkách. Jejich povinné užití stanoví i zákon o silničním provozu.

Podle ustanovení § 6 se nesmí ve vozidle, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, přepravovat:

1. dítě mladší tří let;

2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče.

Ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, se smí přepravovat dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze při použití dětské autosedačky.

Při této přepravě:

1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům;

2. na sedadle, jež je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost nebo byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy.

Při přepravě dítěte v autosedačce musí být dodrženy podmínky stanovené výrobcem autosedačky, pokud jde o umístění a upevnění sedačky ve vozidle.

Dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, může být přepravováno pouze tehdy, je-li připoutáno bezpečnostním pásem.

Pokud jsou na zadním sedadle umístěny již dvě autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, je řidič povinen třetí dítě starší tří let a menší než 150 cm přepravovat na zadním sedadle, pouze je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem. Tuto variantu zákon připouští v případě většího dítěte, které se na zadní prostřední sedadlo připoutá bezpečnostním pásem. Je to ale v Evropě nestandardní a v žádném případě bychom neměli takový způsob přepravy dítěte volit pro delší vzdálenosti.

Takové podmínky pro přepravu dětí stanoví zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Povinnost použití dětské sedačky se vztahuje na jízdu po všech pozemních komunikacích, v obci i mimo obec. Výjimkou není ani velmi krátká vzdálenost přepravy.

Pro zajímavost uvádíme, že zákon o silničním provozu konkrétně stanovuje, pro koho naopak povinnost přepravovat dítě v autosedačce neplatí. § 6 odst. 3 a 4 uvádějí, že:

(odst. 3) Ustanovení odstavce 1 písm. c), e) a f) neplatí:

a) pro řidiče, který přepravuje osobu, jejíž zdravotní stav neumožňuje použití zádržného bezpečnostního systému;

b) pro přepravu dítěte ve vozidle bezpečnostních sborů při plnění služebních povinností, ve vozidle obecní policie při plnění jejích povinností, ve vozidle jednotky požární ochrany při řešení mimořádných událostí 8a) a ve vozidle poskytovatele zdravotnické záchranné služby a horské služby při řešení mimořádných událostí 8a) nebo při poskytování zdravotních služeb přepravovanému dítěti;

c) do 1. května 2008 pro přepravu dětí ve vozidlech zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do mateřských a základních škol nebo přepravu dětí na sportovní, kulturní nebo společenské akce za podmínky omezení rychlosti daného vozidla na maximálně 70 km/h.

(odst. 4) Ustanovení odstavce 1 písm. c) neplatí pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby; dítě uvedené v písmenu c) nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při přepravě dítěte dětská autosedačka použita, musí být splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c) bodě 2.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).